Koidoogun

ดูผิวเผินไปใครจะรู้ล่ะคะว่า บ้านหลังนี้ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยใจรัก เป็นบ้านที่เลี้ยงปลาคาร์ฟและกลายเป็นธุรกิจประจำครอบครัวไปแล้ว ซึ่งงานเพ้นท์ผนังที่อยู่ในบ้านหลังนี้จึงเป็นการเพ้นท์ผนังภายนอกอาคารตกแต่งอาณาบริเวณที่เลี้ยงปลาคาร์ฟให้ดูสวยงาม ... เหมาะแก่การที่คุณลูกค้าจะได้เดินชมและเลือกซื้อปลาคาร์ฟได้อย่างรื่นรมย์ www.koidoogun.com